Priser og tilmelding

Priser - fordel betaling over op til 36 måneder - zoneterapeutuddannelsen.

Alt efter behov, kan du sammensætte din uddannelse til Zoneterapeut eller Tkm-massageterapeut.

Grundforløb i dit hovedfag;

Zoneterapeutuddannelse; Pris 45.000. Prisen gælder for Zoneterapi og alternativ sygdomsforståelse, samt massagedelen. Antal lektioner; 400
TKM-massageterapeut; pris 29.500. Prisen gælder for Massage og alternativsygdomsforståelse. Antal lektioner 265

RAB-fag. Pris; 15.000 - Fagene er nødvendige for at du kan blive RAB-registreret. Psykologi, kost, vitaminer og mineraler, Bach´s blomstermedicin, Markedsføring og lovgivning og endelig 1.hjælp. Samlet 161 timer.

De sundhedsfaglige fag; Anatomi & fysiologi samt sygdomslæren. Pris; 14.500 Samlede antal timer 240 + 120 heraf er de 60 med fremmøde.Skal du have hele Zoneterapeutuddannelsen bliver prisen dermed ialt 74.900,-. Beløbet dækker for betalingen af en uddannelse på 916 timer. Beløbet er fordelt ud over hele uddannelsen, således at denne betales med afdrag over hele forløbet. (Se ordningen under menuen betaling.) Til beløbet skal lægges pris for undervisningsbøgerne til anatomi/fysiologi og sygdomslære. Se iøvrigt under rubrikken betaling. Skal du have hele TKM-Massageterapeutuddannelsen så bliver prisen 59.000. (Se betalingsordning)

Der tages forbehold for ændringer.

Zoneterapi og alternativ sygdomslære 360 timer

Massage 40 timer

Anatomi og fysiologi - 240 timer. (fremmøde og online)

Sygdomslære/farmakologi - 120 timer. (fremmøde og online)

Psykologi 70 timer

Kost, vitaminer og mineraler 50 timer

Bach´s blomstermedicin 5 timer

Markedsføring og klinikstart 30 timer

1.hjælp. 6 timer.


Nyheder

Muskulær Zoneterapi del 1

Muskulær Zoneterapi Del 1. Tag hul ...
Tæerne som forstørrelsesglas

Tæerne er endnu mere fasciner ...